Top Menu

mall

Trollingkort

Datum: Torsdag 1 jan 2015 - söndag 31 dec 2017

Max antal spön: 4 spön/trollingkort
Alla i båten måste ha giltigt fiskekort

Kortet gäller under den period som det står specificerat på bekräftelsen. Skriv ut denna bekräftelse och tag med när ni fiskar, då bekräftelsen gäller som fiskekort.

Fiskeregler
* Fiskekortet får ej överlåtas.
* Max antal öringar per dag: 3
* Minimimått öring: 40 cm
* Öringen i Laxsjön är fredad under tiden: 1/10 - 31/12
* Ryckfiske är förbjudet liksom ståndfiske.
* Odlad mark får ej beträdas liksom tomtmark eller annat inhägnat område, industrimark o. dyl.
* Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt märke och det föreligger skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras.
* Ungdomar under 16 år fiskar gratis men under gällande regler.

Show more

Boka nu - välj startdatum och produkt

Totalt pris