Top Menu

mall

Kortfiskeområde Andersträsk - Storlidträsket – Sönnersttjärn

Adress: Vistbacka 33, 942 91 Vistträsk Visa karta

Adress: Vistbacka 33, 942 91 Vistträsk

I Storlidträsket finns det framförallt öring och röding, men även regnbåge. I Andersträsk och Sönnerstjärn dominerar regnbågen, men det finns även öring, röding och abborre. I samtliga vatten sker kontinuerlig utsättning av fisk och många stora överraskningar väntar under ytan. Fiskar 6-7kg finns i sjöarna.

Övrigt
Fiskekort berättigar till fångst av högst 3 fiskar per dygn och fiskekort. Fångad fisk får behållas.

Fisketillsyningsmännen är försedda med särskild bricka och det föreligger skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras. Iakttag traditionell och god fiskeetik.

Allmänna regler
• Det är FÖRBJUDET att använda egen båt.
• Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

Show more