Fiskekort Toften, Testen och Teen

Adress: Markavägen 24, 70595 Örebro Visa karta

Adress: Markavägen 24, 70595 Örebro

Trollingfiska efter gös i Toften eller fiska med spö i Hasselforssjöarna Testen och Teen som är rika på gädda och abborre, men även hyser brax. Du fiskar antingen från egen båt eller om du väljer att stå på land och meta, kasta med spinnspö eller flugfiska. Vintertid kan du pimpla eller fiska med angeldon.

Toften har ett bra naturligt bestånd av gös, gädda och abborre. Sjön ligger mellan Laxå och Hasselfors och är cirka 2 000 hektar stor, rik på småöar och med djup upp till 19 meter. Det finns isättningsramper för båt mellan Svartå och Laxå, väg 205, och i Hasselfors.

För sportfiske gäller:
Fiske med metspö, spinnspö, flugspö, pimpeldon och max två spön får användas samtidigt. Under sjöarnas isbelagda tid 10 angeldon och en mörtstuga per kort

För trolling gäller:
Trolling med eller utan motor högst fyra beten per kort.

Övrigt
Hela familjen fiskar på ett och samma kort, gäller make/ maka och barn under 15 år.

Fiskekortet berättigar ej till fiske i till-och avflöden, ej rinnande vatten såsom bäck eller å.

Fiske närmare än 50 m från bäck eller å är ej tillåtet.

Fiskekort (bokningsbekräftelse) samt legitimation skall medföras vid fiske och uppvisas på begäran av vatten ägaren eller dennes folk eller fisketillsyningsman.

Var aktsam om natur och vatten, beträd ej holmar och öar under fåglarnas häckningstid april, maj och juni.

Överträdelser av ovanstående av myndighet eller av fisketillsyningsman meddelade anvisningar kan förutom fiskerättens förverkande medföra åtal.

Visa mer