Premiären

Kommer att äga rum den 23 mars.

Särskild poolindelning gäller på pool 1-32.
Zonbyte sker kl 13.00.
Tillåten fisketid 09.00-17.00.

Observera att våra ordinarie fiskeregler gäller, dvs pool 1 endast flugfiske tillåtet. Övriga pooler både flug- och spinnfiske tillåtet.

Sportfiskekontoret öppnar kl 08.00 premiärdagen.

Visa mer