Dagskort Kortjakt Östra Fjäten

Datum: Måndag 11 sep 2017 - tisdag 15 maj 2018

Talldominerat område med insprängda myrar och bäckar. Området innefattar en areal på ca 12800 ha enligt kartan t ex ”kortjakt Östra Fjäten Särna”. På området säljs max 13 dagkort per dag.

Jaktkortet berättigar till jakt på småvilt enl gällande aktuell jakttidstabell. Dock ej Lo och Järv.

Småviltsjägaren har att visa hänsyn till eventuell pågående älgjakt och regeln gäller att älgjakt har företräde.

Värt att beakta är att älgjakten är som intensivast de två första älgjaktsveckorna i september samt första älgjaktsveckan i oktober med start 7 oktober. Dygnskortsköp är inte möjligt att boka 1 älgjaktsveckan i september.

Inom kortområdet finns ett naturreservat på ca 210ha, Krakellandets Naturreservat, där endast Hare och räv är tillåtet. Reservatsföreskrifterna finns i filen ”Beslut Krakellandets Naturreservat”

Baglimit på 2 st skogshöns per jägare och dygn gäller för området i övrigt.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM NATURRESERVAT, kopiera och klistra in på Internet: http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Naturreservat/Krakelandet/beslut-skotsel.pdf

Show more

Boka nu - välj startdatum och produkt

Totalt pris
Välj datum: