Småviltsjakt Stora stenträsket, Norrbotten

Lockjakt på räv, spännande toppjakt på skogsfågel, drevjakt på hare eller kanske rentav jakt på mård. Området är sammanhängande med ett bra utbyggt skogsbilvägsnät och ligger ca 60 km nordöst om Boden och 70 km sydväst om Överkalix.

Nedlagt vilt skall rapporteras på sveaskog.se/fallrapportering.

Visa mer