Kortjakt Ängesån

Här finns möjlighet att jaga småvilt som hare, räv, mård och skogsfågel. I viss mån finns även chans till jakt på bäver i Ängesåns biflöden. Området är sammanhängande med ett bra utbyggt skogsbilvägsnät och ligger ca 50 km nordväst om Överkalix.

Nedlagt vilt skall rapporteras på sveaskog.se/fallrapportering.

Visa mer